PepsiCo

 1. Home
 2. O Firmie
  1. Historia PepsiCo
  2. Wizja i misja PepsiCo
  3. Wartości i filozofia PepsiCo
  4. PepsiCo w Polsce
  5. Kadra zarządzająca
  6. Światowy Kodeks Postępowania
  7. Zgłoś to
 3. Cel
  1. Świadomość celu
  2. Zrównoważony Rozwój Produktów
  3. Ochrona Środowiska
  4. Zrównoważony Rozwój Pracowników
  5. Nasze zobowiązania
 4. Produkty
  1. Cheetos
  2. Pepsi
  3. Lipton Ice Tea
  4. Lay’s
  5. Sunbites
  6. Star
  7. Mr. Snaki
  8. Twistos
  9. Toma
  10. Mirinda
  11. Gatorade
  12. 7 UP
  13. Slice
  14. Krystaliczne Źródło
  15. Hyper
  16. Mountain Dew
  17. Rockstar
  18. Produkty In-Out
 5. Dla prasy
  1. Kontakt dla dziennikarzy
 6. Kariera
Search PepsiCo
O Firmie
Share This Page:
More |

Home » O Firmie » Zgłoś to

Zgłoś to

W PepsiCo dbamy o to, aby nasi pracownicy, konsumenci, partnerzy biznesowi oraz inne osoby miały dostęp do mechanizmów umożliwiających zgłaszanie potencjalnych naruszeń Światowego Kodeksu Postępowania PepsiCo, naszych wewnętrznych regulacji lub obowiązujących przepisów.

Wśród naszych pracowników promujemy kulturę otwartej komunikacji z przełożonymi i zgłaszanie potencjalnie sytuacji problemowych bezpośrednio do kierowników zespołów lub ich przełożonych. Taką drogę uznajemy za przynosząca najlepsze rezultaty.

Uruchomiliśmy także platformę internetową „Speak Up Webline” (https://www.tnwgrc.com/pepsicospeakup/) oraz bezpłatną infolinię „Speak Up” dostępną pod numerem telefonu 0-0-800-111-1603. Infolinia „Speak Up” jest dostępna z dowolnego miejsca na świecie, a obsługuje ją niezależny, zewnętrzny operatora w USA. Rozmowy prowadzone są  przez przeszkolonego w tym celu specjalistę z udziałem tłumacza.

Platforma internetowa oraz infolinia „Speak Up” to narzędzia wspierające realizację jednej z naszych kluczowych wartości: szczerej i otwartej komunikacji. „Speak Up” jest mechanizmem usytuowanym na końcu drogi do rozwiązywania problemów natury etycznej. Wierzymy jednak, że zdecydowaną większość potencjalnych sytuacji tego typu z wysoką skutecznością rozwiązujemy wewnętrznie.