PepsiCo

 1. Home
 2. O Firmie
  1. Historia PepsiCo
  2. Wizja i misja PepsiCo
  3. Wartości i filozofia PepsiCo
  4. PepsiCo w Polsce
  5. Kadra zarządzająca
  6. Światowy Kodeks Postępowania
  7. Zgłoś to
 3. Cel
  1. Świadomość celu
  2. Zrównoważony Rozwój Produktów
  3. Ochrona Środowiska
  4. Zrównoważony Rozwój Pracowników
  5. Nasze zobowiązania
 4. Produkty
  1. Cheetos
  2. Pepsi
  3. Lipton Ice Tea
  4. Lay’s
  5. Sunbites
  6. Star
  7. Twistos
  8. Toma
  9. Mirinda
  10. Gatorade
  11. 7 UP
  12. Slice
  13. Krystaliczne Źródło
  14. Mountain Dew
  15. Rockstar
  16. Produkty In-Out
 5. Dla prasy
  1. Kontakt dla dziennikarzy
 6. Kariera
Search PepsiCo
Dla prasy
Share This Page:
More |

Home » Dla Prasy » PepsiCo na rzecz budowy bardziej zrównoważonego systemu żywności w Europie

PepsiCo na rzecz budowy bardziej zrównoważonego systemu żywności w Europie

12 grudnia 2016 roku – Firma PepsiCo przyłączyła się do koalicji składającej się z 50 czołowych firm, uniwersytetów i partnerów naukowych związanych z branżą żywnościową tworząc EIT Food, inicjatywę Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).

 

 

Inicjatywa EIT Food zwyciężyła ostatnio w ogólnoeuropejskim konkursie Food4Future. Celem EIT Food będzie budowanie zrównoważonych łańcuchów dostaw żywności za pośrednictwem innowacyjnych i edukacyjnych inicjatyw. Głównym celem jest stworzenie zaufanego i innowacyjnego ekosystemu żywności, który będzie wspierać konsumentów w ich prawie do zdrowej i bardziej zrównoważonej diety.

Jako firma członkowska EIT Food, PepsiCo angażuje się w zmianę sposobu, w jakim żywność jest obecnie produkowana, rozprowadzana i konsumowana w Europie. W ciągu najbliższych siedmiu lat, partnerzy EIT Food zainwestują w tę inicjatywę blisko 1 200 milionów euro, natomiast EIT przeznaczy na nią 400 milionów euro.

EIT Food ogłosiło, że utworzy cztery programy innowacji dla konsumentów ukierunkowane na wyzwania społeczne:

1. Spersonalizowana zdrowa żywność (FoodConnects Assistant),

2. Cyfryzacja systemu żywności (The Web of Food),

3. Rozwój łańcucha dostaw napędzany przez konsumenta oraz przyjęcie nowych technologii w rolnictwie, przetwórstwie i sprzedaży detalicznej (Your Fork2Farm),

4. Procesy zasobooszczędne zmieniające sektor żywnościowy z obecnego liniowego  modelu „produkuj-zużyj-wyrzuć” na model biogospodarki cyrkularnej (Agenda Zero Waste).

Wśród celów tych programów jest udzielenie pomocy do 2030 roku co najmniej 60% konsumentów w Europie, aby osiągnęli zalecane dawki spożycia m.in. owoców i warzyw, produktów pełnoziarnistych i białka, przy jednoczesnym zmniejszeniu spożycia soli, cukru i tłuszczów nasyconych zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i organów europejskich. Dodatkowo inicjatywa ta ma na celu ograniczenie marnowania żywności o 50% w ciągu 10 lat.

Dr Ellen de Brabander, starszy wiceprezes PepsiCo ds. Badań i Rozwoju w Zakresie Odżywiania, była członkiem zespołu, który stworzył zwycięski projekt EIT Food i pełni funkcję tymczasowego prezesa EIT Food. Dr de Brabander widzi ogromny potencjał w partnerstwie EIT Food: „Angażowanie konsumentów na każdym etapie naszych planów pozwoli nam zbudować system żywnościowy, który odpowiada wszystkim i spełnia zmieniające się potrzeby społeczeństw. Bardzo cieszymy się na współpracę z innymi wizjonerami i liderami, aby urzeczywistnić tę wizję”.

„EIT Foods zrzesza różnorodnych partnerów takich jak PepsiCo, którzy są związani z branżą żywnościową i chcą zwiększyć innowacyjność i przedsiębiorczość w Europie. Podoba nam się to, że EIT Food stawia konsumenta w centrum swoich działań, gdyż będzie miało to kluczowe znaczenie w przeprowadzeniu globalnej rewolucji w zakresie bardziej zrównoważonego, zdrowszego i bezpiecznego żywienia”– powiedział Martin Kern, dyrektor EIT.

„Cele EIT Food są zgodne z niedawno ogłoszoną przez PepsiCo Agendą 2025 w zakresie Zrównoważonego Rozwoju, która koncentruje się na ludziach, środowisku i żywności.

Jesteśmy w pełni zaangażowani w EIT Food i wierzę, że inicjatywa ta odegra kluczową rolę w przekształcaniu sposobu w jaki w Europie uprawia się rośliny oraz produkuje i konsumuje żywność– powiedział dr Mehmood Khan, wiceprezes i dyrektor naukowy PepsiCo.

Agenda 2025 w zakresie Zrównoważonego Rozwoju stanowi kontynuację zaangażowania PepsiCo w ciągu ostatnich 10 lat w działanie zgodnie z filozofią Performance with Purpose, pionierską wizją zainicjowaną w 2006 roku. Jest ona zakorzeniona w przekonaniu, że sukces biznesowy jest nierozerwalnie związany z działaniem w zrównoważony sposób.

Więcej informacji na temat filozofii Performance with Purpose firmy PepsiCo oraz Agendy 2025 w zakresie Zrównoważonego Rozwoju (Produkt, Planeta, Ludzie) można uzyskać na witrynie: https://www.multivu.com/players/English/7954151-pepsico-performance-with-purpose-sustainability-agenda 

Więcej informacji na temat inicjatywy EIT Food i jej 50 firm partnerskich jest dostępnych na stronie: https://eit.europa.eu/eit-community/eit-food

O EIT

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) jest niezależnym organem UE stworzonym do promowania innowacji i przedsiębiorczości w Europie w celu przezwyciężenia niektórych z jej największych wyzwań w zakresie klimatu, cyfryzacji, energii, żywności, zdrowia i surowców. W ramach Programu Ramowego Horyzont 2020 na rzecz badań naukowych i innowacji, EIT skupia czołowe firmy, uniwersytety i laboratoria badawcze, tworząc dynamiczne partnerstwa –  innowacyjne społeczności – które rozwijają innowacyjne produkty i usługi, zakładają firmy i szkolą nowe pokolenie przedsiębiorców.

EIT Food dołącza do największej w Europie społeczności innowacji, która obecnie zrzesza ponad 800 partnerów ze świata biznesu, szkolnictwa wyższego i badań naukowych, pracujących w 30 centrach innowacji w całej Europie. Wspólnota EIT wspiera przedsiębiorców z Europy w przekształcaniu ich najlepszych pomysłów w produkty, usługi i miejsca pracy. Do tej pory, wsparła utworzenie ponad 200 innowacyjnych start-upów i szkoleń z zakresu przedsiębiorczości dla 2000 studentów i absolwentów. Więcej informacji jest dostępnych na witrynie http://eit.europa.eu./

Twitter: @EITeu